Закон України Про внесення змін до Закону України "Про інформацію". Докладніше...

Закон України "Про доступ до публічної інформації". Докладніше...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації". Докладніше...

Публічна інформація- відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація- інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація- інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація- міститься у документах суб'єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію (зразок)

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по комунальному закладу "Станція юних техніків № 1 Харківської міської ради" - Малєєва Тетяна Григорівна, заступник директора.
Вул. Володимирська, 37. Тел. 733 31 04.

Наказ про відповідального за забезпечення доступу до публічної інформації...

Статут

Кошторис

Фінансовий звіт

Кiлькiсть переглядiв: 678